۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک                 نوع تخصص  

دکتر  فاطمه آیت الهی                    زنان و زایمان  
دکتررویا غفاریه                            زنان و زایمان  
دکتر پریوش بهبهانی                      زنان و زایمان  
دکتر سیما افتخار                          زنان و زایمان  
دکتر محمد پور                             زنان و زایمان  
دکتر  لیدا خدایار نژاد                     زنان و زایمان  
دکتر نازنین  حسن نژاد                   زنان و زایمان  
دکتر  فرخنده اشرفی                      زنان و زایمان  
دکتر فرناز صفرلو                          زنان و زایمان  
دکتر ملیحه امراله                         زنان و زایمان  
دکتر فرزانه فرهنگ                       زنان و زایمان  
 

دکتر  شیوا یوسفی                       قلب و عروق  
 دکتر سالار گردشخواه                    قلب و عروق  
دکتر  سید رضی سید حسینی          قلب و عروق  
دکتر مهسا  بصیری                       قلب و عروق  
دکتر احمدزاده                             قلب و عروق  
دکتر  وجیهه درستی                     قلب و عروق  
دکتر مهران حسینی                      قلب و عروق  
دکتر نیر معصومی                       قلب و عروق
 
 
دکتر  ابوالفضل صفرعلیزاده            اطفال  
دکتر رقیه گشاده رو                    اطفال  
دکتر سید علی کریمی                 اطفال  
دکتر افسانه اصلانی                    اطفال  
دکتر زینب سیفلو                      اطفال  
دکتر یوسف صریحی                   اطفال  
دکتر محمد هوشمند                  اطفال  
دکتر عباس علیزاده                    اطفال  
 دکتر سیامک اکبری                  اطفال  
 
 
دکتر  خانلاری                           بیهوشی
دکتر علیرضا رضاپناه                   بیهوشی
دکتر   ارشد علیزاده                   بیهوشی
دکتر ظهری نوبیجاری                 بیهوشی
دکتر باغبانی                            بیهوشی

دکتر غزال صدری                   رادیولوژی  
 
 
دکترمهدی ذغالچی                  آزمایشگاه  
 

دکترشهرزاد سید اشرفی            داروساز  
 

دکترسودا خدابنده                    عمومی  
دکترمهتاب پیرکندی                 عمومی  
دکترآیسان نصیبی                   عمومی  
دکترمحمدآلبا                         عمومی  
دکتر فاطمه بحرینی                 عمومی  
دکتر شهرزاد باقری                  عمومی  
دکتر نسیم براتی                    عمومی  
دکتر هدیه سید اسماعیلی        عمومی

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/17
تعداد بازدید:
2956
Powered by DorsaPortal