۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
معرفی و شرح وظایف کارشناس آموزشی

معرفی کارشناس آموزش

سرکار خانم فائزه رحیم لو

کارشناس آموزش بهداشت

شرح وظایف کارشناس آموزش بیمارستان

 1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی
 2. اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه
 3. تقسیم فعالیت ها بین کارکنان تحت نظارت و راهنمایی آن ها
 4. بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها
 5. تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
 6. نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی
 7. بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان باهمکاری سرپرستان گروه های آموزشی بیمارستان و سایر واحدهای ذیربط
 8. بررسی و نظارت در تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات
 9. اجرای موارد مطرح شده در جلسات
 10. بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید
 11. پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و
 12. نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس
 13. انجام کلیه امور مربوط به برگزاری ژورنال کلاب ها، کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی و شرکت
 14. گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی
 15. امور هیئت علمی شامل تشکیل پرونده حضور و غیاب و بررسی ساعات کارکرد اعضای هیئت علمی
 16. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد
 17. تشکیل کارنامه و ارسال نمرات فراگیران (کارآموزان و کارورزان) به دانشکده
 18. معرفی فراگیران به طور هفتگی یا ماهانه به اساتید
 19. نظارت کنترل حضور و غیاب فراگیران و اعلام غیبت ها به دانشکده
 20. انجام امور اداری، گواهی کار، گواهی حقوق و مرخصی و … جهت دانشجویان
 21. همکاری و هماهنگی لازم با گروه های آموزشی دانشکده
 22. راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات فراگیران
 23. دریافت انتقادات، پیشنهادات و کلیه درخواست های آموزشی و پیگیری موارد آن ها
 24. برنامه ریزی ژورنال کلاب ها و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/18
تعداد بازدید:
446
Powered by DorsaPortal