۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
معرفی و شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر سمیه خضرلو

سمت‌ها

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوئی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

سوابق تحصیلی

دکترای پرستاری گرایش داخلی جراحی

شرح وظایف معاونت آموزش وپژوهش بیمارستان

 

  بخشاول: ارتقاءساختارآموزشیبیمارستانها

 1. نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزش و پژوهش بخش ها و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان
 2. برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان و تلاش در راستای افزایش سرانه آموزش و پژوهش بیمارستان
 3. پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش، برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزش و پژوهش دانشکده
 4. نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها و تسهیل امور آموزش و پژوهش
 5. تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیأت علمی و دانشجویان در بالین
 6. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها

 

   بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها

 1. نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیأت علمی بالینی در بخش های آموزشی
 2. نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی بالینی در بخش‌های مختلف
 3. نظارت و تنظیم زمانبندی نحوهشرکتدرکارگاههایآموزشیوپژوهشی
 4. نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیأت علمی
 5. نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی
 6. نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیأت علمی بالین
 7. فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت همکاری آموزشی - پژوهشیاعضایهیئت علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به حیطه‌های آموزشی و پژوهشی

 

   بخش سوم: تجهیزات آموزشی

 1. تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها
 2. نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان
 3. نظارت بر تنظیم برنامه‌های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس و کلاس های درس)
 4. تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس‌های درس

 

   بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل: کارآموزان وکارورزان

 1. کنترل و نظارت بر معرفی نامه های آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها
 2. دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها
 3. نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
 4. نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان
 5. نظارت بر اجرای انجام برنامه ی مقررات آموزشی نظیر حضور مربیان و دانشجویان در بخش‌های تعیین شده در ساعات مقرر، داشتن اتیکت، لباس فرم و آراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی
 6. نظارت و تأیید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده
 7. برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

 

   بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات

 1. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، روسای بخش ها و مدیران مرتبط)، کمیته های دانشجویی، کارآموزی و کارورزی
 2. شرکت در جلسات معاونین آموزشی - پژوهشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش و پژوهش
 3. ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و ...
 4. تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای مراجع بالاتر

 

   سایر موارد

 1. مشارکت فعال در بحران کرونا
 2. انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/17
تعداد بازدید:
353
Powered by DorsaPortal