۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
منشور اخلاقی

مدیریت وکارکنان دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ضمن استقبال از نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده مراجعین محترم و همکاران گرانقدر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خود را متعهد می دانند درحفظ این امانت بزرگ، نهایت کوشش و توان خویش را بکارگیرند و اجرای مفاد این پیمان نامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری مدیران و کارکنان این دفتر، سرلوحه کار و خدمات خود قرار دهند.

  • پرهیز از ایجاد جو تشویش اذهان عمومی، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... را وظیفه قانونی و شرعی خود می دانیم.
  • تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی، تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار را وظیفه قانونی خود می دانیم.
  • امانتداری، حفظ اسرار ارباب رجوع و خودداری از افشای اسناد محرمانه را به عنوان یک اصل اخلاقی، رفتار سازمانی و وظیفه قانونی می دانیم.
  • انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همکاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط کار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم.
  • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین و مقررات وظیفه قانونی ما می باشد.
  • پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و جلوگیری از آن را وظیفه خود می دانیم.
  • در تعامل با همکاران و ارباب رجوع، حسن رفتار، رعایت عدالت و انصاف، ایجاد فضای صمیمانه و برقراری حس اعتماد متقابل را از وظایف خود می دانیم. 
  • ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین بمنظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظایف خود می دانیم.
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/20
تعداد بازدید:
126
Powered by DorsaPortal