جست و جو در پرتال

نکات قابل توجه در طرح شکایت
در صورتي كه قبلاً شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سوء جريان اداري ارايه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد.
به شكايت‌هايي كه قبلاً به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده است و مجدداً از اين طريق ارسال مي‌شود ، رسيدگي نخواهد شد.
شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.
در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.
مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.
تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره‌دار اجباري است.
متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4 تنظيم نماييد.