جست و جو در پرتال

وظایف مدیریت بازرسی،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات
 
1- رسیدگی به شکایات
-   دریافت شکایات از سامانه، دریافت شکایات الکترونیکی دفتر بازرسی، ایمیل، فاکس، حضوری کتبی و گزارشات تلفنی
-    بررسی شکایات واعلام نتیجه به شاکی
-   دریافت شکایات ودرخواستهای مردمی از سایت سامد (سامانه ارتباطی مردم ودولت) بررسی و بارگذاری نتایج (شایان ذکر است شکایات با عنوان ریاست محترم دانشگاه دریافت می گردد.)
-   دریافت شکایات، درخواستها و گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور و بررسی و بارگذاری نتایج
-   دریافت شکایات واصله از سایر نهادها مانند دفترمقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی بررسی و پاسخگویی
 
2-بازرسی
-   بازرسی های دوره ای از مراکز تابعه و بیمارستانها و ارسال گزارشات بازرسی ها به ریاست محترم دانشگاه
-   بازرسی های موردی (براساس گزارشات مردمی و شکایات)
-   بازرسی های طرح صیانت از حقوق شهروندی و ارائه گزارش سالانه آن به وزارت بهداشت و وزارت کشور (شایان ذکر است با عملکرد بهینه دفتر دراین مورد و اعلام نتایج بررسی ها و تقدیر وتشکر واطلاع رسانی وسیع اخبار مربوطه در دوره بررسی صیانت قبلی ازدست اندرکاران علوم پزشکی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تقدیر به عمل آمده بود.)
-    بازرسی ها به صورت محسوس و نامحسوس (حسب مورد) صورت می پذیرد.
 
         3- ارزیابی عملکرد
-   ارزیابی عملکرد شاخصهای اختصاصی دانشگاه: شامل ابلاغ شاخصها، پیگیری و بررسی پاسخها و بارگذاری آنها در زمان مشخص، بازخورد نتایج و امتیازات دانشگاه و اصلاح و بهبود عملکرد آتی.
-   همکاری دفتر بازرسی با اداره تحول اداری در 2 شاخص ارزیابی عمومی دانشگاه (در محور ارزیابی عملکرد و محور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در خصوص بارگذاری مستندات مربوط)
-   سایت سلامت اداری که از سال 92 با پشتیبانی سازمان بازرسی کل کشور و محوریت فعالیت های دانشگاه در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با تخلفات و نظارت بر اجرای قوانین در بازه های سه ماهه، شش ماهه و یکساله انجام و بارگذاری مستندات و گزارش فعالیت های دانشگاه صورت می پذیرد.
-   برنامه عملیاتی وتکمیل شاخصها در سایت مربوطه به صورت هر سه ماه ثبت فعالیت و بارگذاری مستندات شده و رتبه بندی بین دانشگاهها صورت می پذیرد با محوریت برنامه های نظارتی دفتر بازرسی (نظارت بر فرایند خرید، مناقصات، مزایده ها، کارپردازی، پروژه های عمرانی و نظارت بر اجرای برنامه های پدافند غیر عامل)، شکایات و گزارشات تحلیلی، تشکیل کمیته خبر و پیگیری اخبار خاص و بررسی آنها.
-    جمع آوری و بررسی شاخصهای عملکردی دفتر بازرسی درخواستی از مبادی بالادستی (وزارت بهداشت ]سامانه عملکردی[ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و...)
-    دریافت اخبار و گزارشات فوری از طریق پورتال ارتباطی دفتر بازرسی وزارت بهداشت و نیز ارسال اخبار و حوادث فوری و مهم ازجمله مرگ مادر و نوزاد.