جست و جو در پرتال

 

اخبار

برگزاری دوره آموزشي صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري و سلامت (ويژه مديران)

دوره آموزشی صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري و سلامت به پیشنهاد و نیازسنجی واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده برگزار می گردد.
پنجشنبه بیست و نهم آبان 1399

برگزاري آزمون عمومي قوانين و مقررات سلامت اداري و مبارزه با فساد

برگزاري آزمون عمومي قوانين و مقررات سلامت اداري و مبارزه با فساد
دوشنبه سوم شهريور 1399

تشدید بازرسی ها از داروخانه های سطح شهر خوی

تشدید بازرسی ها از داروخانه های سطح شهر خوی
دوشنبه سوم شهريور 1399