جست و جو در پرتال

اخبار

قابل توجه دعوت شدگان جهت بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی سال 99 دانشکده علوم پزشکی خوی

قابل توجه دعوت شدگان جهت بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی سال 99 دانشکده علوم پزشکی خوی
1400/01/11

بازدید از داروخانه های سطح شهر خوی

بازدید مدیر غذا و دارو بهمراه دفتر بازرسی دانشکده از داروخانه سطح شهر خوی
1400/01/11

بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی خوی با همراهی مسئول بازرسی و معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی قطور.

بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی خوی با همراهی مسئول بازرسی و معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی قطور.
1399/12/24